ศัลยกรรมฤกษ์ผ่าตัด 2566/2023 เลือกวันดี ผ่าตัดราบรื่น ปลอดภัยเป็นสิริมงคล

ศัลยกรรมฤกษ์ผ่าตัด 2566/2023 เลือกวันดี ผ่าตัดราบรื่น ปลอดภัยเป็นสิริมงคลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบันแพทย์ได้ทำให้การผ่าตัดสามารถทำได้หลายรูปแบบ ทั้งการผ่าตัดใหญ่อาจจะใช้เวลาไม่นานและไม่เสี่ยงเท่ากับในอดีต หรือผ่าตัดด้วยกล้องที่ผู้ป่วยสามารถผ่าตัดแบบวันเดียวกลับบ้านได้เลย แต่อย่างไร